Avion Medical Sp. z o.o.Avion Medical Sp. z o.o.Avion Medical Sp. z o.o.Avion Medical Sp. z o.o.Avion Medical Sp. z o.o.
dane teleadresowe

Avion Medical Sp z o.o. 
ul. Karsiborska 12
72-600 Świnoujście Polska
Tel: +48 91 321 1430, +48 91 888 5130
Fax: +48 91 322 2967

NIP: 527-21-29-236
REGON: 013050924

E-mail: handel@avionmedical.com

 

Biuro czynne od Poniedziałku do Piątku w godzinach od 07.00 - 15.00

Magazyny czynne od Poniedziałku do Piątku w godzinach od 07.00 do 14.30

formularz

Captcha

Powyższy formularz należy do Avion Medical sp. z o.o. z siedzibą w Świnoujsciu przy ul Karsiborskiej 12, (zwana dalej jako Spółka). Dane z niniejszego formularza są przetwarzane jedynie w celu odpowiedzi na Państwa zapytanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadnione interesy realizowane przez administratora lub przez stronę trzecią) Mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych ze swoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania swoich danych opartych na tej podstawie.

Podanie danych jest dobrowolne, a ich niepodanie będzie skutkowało brakiem wymiany informacji z nasza Spółką.

W razie pytań i/lub wątpliwości mogą się Państwo skontaktować pisemnie,za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Avion Medical Spółka z o.o. ul.Karsiborska 12, 72-600 Świnoujscie lub drogą e-mailową pod adresem handel@avionmedical.com.

Dane z niniejszego formularza są ujawniane jedynie upoważnionym pracownikom Spółki z działu do którego kierowane jest zapytanie.

Przesłane zapytania będą przechowywane tak długo jak długo będzie trwać nasza korespondencja oraz przez okres 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego w którym doszło do wykonania umowy.

Mają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych które Państwa dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub wystąpienie z żądaniem ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do uzyskania kopii danych oraz ich do przenoszenia. Przysługuje Państwu również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego- Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Mają państwo prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.