Avion Medical Sp. z o.o.Avion Medical Sp. z o.o.Avion Medical Sp. z o.o.Avion Medical Sp. z o.o.Avion Medical Sp. z o.o.
OBWODY DWURAMIENNE
T601000-0-40 - Dwuramienny obwód do znieczulania – 1,5m z dodatko… Dwuramienny obwód do znieczulania – 1,5m z dodatkową rurą 1,0m T601000-0 - Dwuramienny obwód do znieczulania – 1,5m Dwuramienny obwód do znieczulania – 1,5m T601000-1 - Dwuramienny obwód do znieczulania – 1,5m, z GSE Dwuramienny obwód do znieczulania – 1,5m, z GSE T601002-0-30 - Dwuramienny obwód do znieczulania – 1,5m, z worki… Dwuramienny obwód do znieczulania – 1,5m, z workiem oddechowym 2L LPF T601002-1-30 - Dwuramienny obwód do znieczulania – 1,5m, z GSE i… Dwuramienny obwód do znieczulania – 1,5m, z GSE i workiem oddechowym 2L LPF T601202-0101230 - Dwuramienny obwód do znieczulania, dla dorosłych -… Dwuramienny obwód do znieczulania, dla dorosłych - 1,5m, z przedłużeniem worka T601400-1 - Dwuramienny obwód do znieczulanai, dla dzieci - 1,… Dwuramienny obwód do znieczulanai, dla dzieci - 1,5m T601405-0101230 - Dwuramienny obwód do znieczulania, dla dzieci - 1,… Dwuramienny obwód do znieczulania, dla dzieci - 1,5m, z przedłużeniem worka T60F1400-0 - Dwuramienny obwód do znieczulania – 1,5m, rozciągl… Dwuramienny obwód do znieczulania – 1,5m, rozciągliwy. T60F1400-1 - Dwuramienny obwód do znieczulania, dla dzieci - 1,… Dwuramienny obwód do znieczulania, dla dzieci - 1,5m, rozciągliwy, z GSP T721000-0 - Dwuramienny obwód do znieczulania – 1,8m Dwuramienny obwód do znieczulania – 1,8m T721000-1 - Dwuramienny obwód do znieczulania – 1,8m, z GSE Dwuramienny obwód do znieczulania – 1,8m, z GSE T721002-0-30 - Dwuramienny obwód do znieczulania – 1,8m, z worki… Dwuramienny obwód do znieczulania – 1,8m, z workiem oddechowym 2L LPF T721002-1-30 - Dwuramienny obwód do znieczulania – 1,8m, z GSE* i… Dwuramienny obwód do znieczulania – 1,8m, z GSE* i workiem oddechowym 2L LPF T721200-1 - Dwuramienny obwód do znieczulania, dla dorosłych -… Dwuramienny obwód do znieczulania, dla dorosłych - 1,8m z GSE T721202-0101230 - Dwuramienny obwód do znieczulania, dla dorosłych -… Dwuramienny obwód do znieczulania, dla dorosłych - 1,8m, GSE, z przedłużeniem worka T72F1200-0 - Dwuramienny obwód do znieczulania, dla dorosłych -… Dwuramienny obwód do znieczulania, dla dorosłych - 1,8m, rozciągliwy T72F1200-1 - Dwuramienny obwód do znieczulania, dla dorosłych -… Dwuramienny obwód do znieczulania, dla dorosłych - 1,8m, rozciągliwy, z GSP T961000-1 - Dwuramienny obwód do znieczulania – 2,4m, z GSE Dwuramienny obwód do znieczulania – 2,4m, z GSE T961002-1-30 - Dwuramienny obwód do znieczulania – 2,4m, z GSE* i… Dwuramienny obwód do znieczulania – 2,4m, z GSE* i workiem oddechowym 2L LPF