Avion Medical Sp. z o.o.Avion Medical Sp. z o.o.Avion Medical Sp. z o.o.Avion Medical Sp. z o.o.Avion Medical Sp. z o.o.
OBWODY ODDECHOWE
T601000-0-40 - Dwuramienny obwód do znieczulania – 1,5m z dodatko… Dwuramienny obwód do znieczulania – 1,5m z dodatkową rurą 1,0m T41500 - Współosiowy obwód oddechowy NexPed® – 1,5m, Współosiowy obwód oddechowy NexPed® – 1,5m, T41502-30 - Współosiowy obwód oddechowy dla dzieci Nexus® – 1,… Współosiowy obwód oddechowy dla dzieci Nexus® – 1,5m, z workiem oddechowym 2L LPF T601000-0 - Dwuramienny obwód do znieczulania – 1,5m Dwuramienny obwód do znieczulania – 1,5m T601000-1 - Dwuramienny obwód do znieczulania – 1,5m, z GSE Dwuramienny obwód do znieczulania – 1,5m, z GSE T601002-0-30 - Dwuramienny obwód do znieczulania – 1,5m, z worki… Dwuramienny obwód do znieczulania – 1,5m, z workiem oddechowym 2L LPF T601002-1-30 - Dwuramienny obwód do znieczulania – 1,5m, z GSE i… Dwuramienny obwód do znieczulania – 1,5m, z GSE i workiem oddechowym 2L LPF T601202-0101230 - Dwuramienny obwód do znieczulania, dla dorosłych -… Dwuramienny obwód do znieczulania, dla dorosłych - 1,5m, z przedłużeniem worka T601400-1 - Dwuramienny obwód do znieczulanai, dla dzieci - 1,… Dwuramienny obwód do znieczulanai, dla dzieci - 1,5m T601405-0101230 - Dwuramienny obwód do znieczulania, dla dzieci - 1,… Dwuramienny obwód do znieczulania, dla dzieci - 1,5m, z przedłużeniem worka T60F1400-0 - Dwuramienny obwód do znieczulania – 1,5m, rozciągl… Dwuramienny obwód do znieczulania – 1,5m, rozciągliwy. T60F1400-1 - Dwuramienny obwód do znieczulania, dla dzieci - 1,… Dwuramienny obwód do znieczulania, dla dzieci - 1,5m, rozciągliwy, z GSP T61500 - Współosiowy obwód oddechowy Nexus® – 1,5m, Współosiowy obwód oddechowy Nexus® – 1,5m, T61500-11 - Współosiowy obwód oddechowy Nexus® COMBO – 1,5m, Współosiowy obwód oddechowy Nexus® COMBO – 1,5m, T61500-17 - Współosiowy obwód oddechowy Nexus® – 1,5m Współosiowy obwód oddechowy Nexus® – 1,5m T61500-18 - Współosiowy obwód oddechowy Nexus® COMBO – 1,5m, Współosiowy obwód oddechowy Nexus® COMBO – 1,5m, T62000 - Współosiowy obwód oddechowy Nexus® – 2,0m, Współosiowy obwód oddechowy Nexus® – 2,0m, T62000-11 - Współosiowy obwód oddechowy Nexus® COMBO – 2,0m, Współosiowy obwód oddechowy Nexus® COMBO – 2,0m, T62000-17 - Współosiowy obwód oddechowy Nexus® – 2,0m Współosiowy obwód oddechowy Nexus® – 2,0m T62000-18 - Współosiowy obwód oddechowy Nexus® COMBO – 2,0m, Współosiowy obwód oddechowy Nexus® COMBO – 2,0m,

« Poprzednia 1 2 Następna »