Avion Medical Sp. z o.o.Avion Medical Sp. z o.o.Avion Medical Sp. z o.o.Avion Medical Sp. z o.o.Avion Medical Sp. z o.o.
Wszystkie produkty
T1041-4 - Maska dla dorosłych z gumką, blaszką aluminiową z… Maska dla dorosłych z gumką, blaszką aluminiową z wężykiem o dugości 4,2m T1042 - Maska dla dzieci z gumką i blaszką aluminiową Maska dla dzieci z gumką i blaszką aluminiową T1043 - Maska dla dzieci z gumką i blaszką aluminiową 2,… Maska dla dzieci z gumką i blaszką aluminiową 2,1m T601000-0-40 - Dwuramienny obwód do znieczulania – 1,5m z dodatko… Dwuramienny obwód do znieczulania – 1,5m z dodatkową rurą 1,0m T1012 - Cewnik o prostych zakończeniach, dla dorosych z wę… Cewnik o prostych zakończeniach, dla dorosłych z wężykiem o długości 2,1m T1010 - Tylko Cewnik o prostych zako czeniach, dla dorosły… Tylko Cewnik o prostych zakończeniach, dla dorosłych T1012-3 - Cewnik o prostych zakończeniach, dla dorosłych z w… Cewnik o prostych zakończeniach, dla dorosłych z wężykiem o długości 3,0m T1012-4 - Cewnik o prostych zakończeniach, dla dorosłych z w… Cewnik o prostych zakończeniach, dla dorosłych z wężykiem o 4,0m T1012-7 - Cewnik o prostych zakończeniach, dla dorosłych z w… Cewnik o prostych zakończeniach, dla dorosłych z wężykiem o długości 7,0m T1013 - Cewnik o prostych zakończeniach, dla dzieci z węży… Cewnik o prostych zakończeniach, dla dzieci z wężykiem o długości 2,1m T1014 - Cewnik o prostych zakończeniach, dla noworodków z… Cewnik o prostych zakończeniach, dla noworodków z wężykiem o długości 2,1m T1017 - Cewnik o zakrzywionych zakończeniach, dla dorosłyc… Cewnik o zakrzywionych zakończeniach, dla dorosłych z wężykiem 2,1m T1040 - Maska dla dorosłych z gumką i blaszką aluminiową Maska dla dorosłych z gumką i blaszką aluminiową T1041 - Maska dla dorosłych z gumką, blaszką aluminiową z… Maska dla dorosłych z gumką, blaszką aluminiową z wężykiem o dugości 2,1m T1060 - Maska do tracheotomii dla dorosłych Maska do tracheotomii dla dorosłych T1070 - Maska do tracheotomii dla dzieci Maska do tracheotomii dla dzieci T1080 - Maska inhalacyjna dla dzieci, wydłużona z gumką i… Maska inhalacyjna dla dzieci, wydłużona z gumką i blaszką T1083 - Maska inhalacyjna dla dorosych, wydłużona z gumką… Maska inhalacyjna dla dorosłych, wydłużona z gumką i blaszką aluminiową T1085 - Maska dla dorosłych z workiem i wężykiem o długośc… Maska dla dorosłych z workiem i wężykiem o długości 2,1m, bez zaworów T1086 - Maska dla dzieci z workiem i wężykiem o długości 2… Maska dla dzieci z workiem i wężykiem o długości 2,1m, bez zaworów

« Poprzednia 1 2 3 4 5 Następna »