Avion Medical Sp. z o.o.Avion Medical Sp. z o.o.Avion Medical Sp. z o.o.Avion Medical Sp. z o.o.Avion Medical Sp. z o.o.
Odnowienie certyfikatów
Z przyjemnością informujemy, że w następstwie pozytywnie zakończonego auditu nadzoru, przeprowadzonego przez Jednostkę Notyfikowaną MedCert w dniach 12 - 13.09.2017r., Avion Medical Spółka z o. o., ponownie otrzymała certyfikaty ISO 13485 oraz WE (CE). Kopie nowych certyfikatów znajdują się w zakładce "Certyfikaty".