Avion Medical Sp. z o.o.Avion Medical Sp. z o.o.Avion Medical Sp. z o.o.Avion Medical Sp. z o.o.Avion Medical Sp. z o.o.
Certyfikaty
Z przyjemnością informujemy, że w następstwie pozytywnie zakończonego auditu nadzoru, przeprowadzonego przez Jednostkę Notyfikowaną MedCert w dniach 02 - 03.02.2015r., Avion Medical Spółka z o. o., ponownie otrzymała certyfikaty ISO 13485 oraz WE (CE). Kopie nowych certyfikatów znajdują się w zakładce "Certyfikaty".